zorg

De Vlieger beschikt over een onderbouwd zorgbeleid met oog voor de noden van alle kinderen. 

Onze visie op brede zorg
 
De Vlieger wil onderwijs bieden op maat van elk kind, d.w.z. dat we elk kind helpen naar een optimale ontwikkeling op alle vlakken (positieve ingesteldheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, denkontwikkeling, taalontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, muzische ontwikkeling, ontwikkeling van de zelfsturing, motorische ontwikkeling en morele ontwikkeling).

Vanuit onze freinetpedagogie dragen we zorg voor dit recht. De kinderen leren vanuit hun eigen ervaringswereld. Het leren vanuit een intrinsieke motivatie is een belangrijke steunpilaar om tot leren te komen. Freinet geeft ons technieken om die persoonlijke ervaringswereld van kinderen een plaats te geven in het onderwijs. Deze technieken vormen de basis van waaruit kinderen gestimuleerd kunnen worden om te leren en te groeien.  Kinderen worden betrokken bij hun eigen leerproces. Zij worden er zelf verantwoordelijk voor. De freinetleerkrachten geven de kinderen de ruimte om tot leren te komen via een coachende houding. Via vrije teksten, projecten, experimenten, levend rekenen, burgerschapsvorming en daarbijhorende zelfreflectie en zelfevaluatie. Je vindt hier meer over onze Freinetwerking. 
 
Hoe pakken we de zorg op De Vlieger aan?

In de eerste plaats staat de leerkracht van elke klas in voor de zorg van ieder kind. Dit wil zeggen dat iedere leerkracht zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat en een krachtige leeromgeving. Door heel veel te differentiëren wordt ieder kind begeleid in zijn of haar totale ontwikkeling. Iedere leerkracht houdt observaties bij en zorgt voor een eerste signalering bij eventuele problemen of zorgen. Dit kan besproken worden op het zorgteam of op een spoedoverleg. De leerkrachten worden bijgestaan door de zorgcoördinator en de SES-leerkracht. De opdracht van de SES-leerkracht situeert zich zowel op kind- als klas- als schoolniveau.
De uitbouw van de opdracht van de zorgcoördinator situeert zich op de volgende niveau’s:

  • De coördinatie van zorginitiatieven op schoolniveau
  • Het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten
  • Kindbetrokken taken
  • Professionalisering

Leerkrachten kunnen zorgvragen of eventuele problemen en zorgen onmiddellijk melden via het zorgteam/spoedteam dat elke week plaatsvindt. Hierbij gaan we handelingsgericht te werk. De acties worden uitgeschreven, geëvalueerd en bijgestuurd. Het zorgteam gebeurt volgens een vaste kalender die in het begin van het schooljaar wordt opgesteld.

1 à 2 keer per jaar wordt er overleg georganiseerd met externe hulpverleners, leerkracht en ouders van het kind. Op deze manier kan de hulp op één lijn gezet worden, nieuwe afspraken gemaakt en evoluties opgevolgd worden. Contact en samenwerking zijn hierbij heel belangrijk.

Op het einde van elk schooljaar is er een klassenraad. Hierbij bespreken we de evoluties van elk kind en bekijken we welke maatregelen er naar volgend schooljaar toe moeten genomen worden.
De ouders worden tijdig geïnformeerd over de schoolloopbaan van hun kind. Drie maal per jaar is er oudercontact: een gezamenlijk ouderavond in het begin van het schooljaar, een individueel oudercontact voor de herfstvakantie voor de nieuwe leerlingen van de klas en een individueel oudercontact op het einde van het schooljaar.
 
Om de 14 dagen is er overleg tussen de zorgcoördinator en de CLB-medewerker nl Daisy Noerens daisy.noerens@stad.gent  Op dit overleg worden kinderen met extra zorg verder opgevolgd, wordt er informatie uitgewisseld en worden er onderzoekshypotheses en verdere hulp besproken.
 
Je kan de zorgcoördinator Hilde Ollevier steeds contacteren op devlieger.zorg@stad.gent (of je kan gerust eens binnenspringen. Ze is elke dag aanwezig op school). 

© Stad Gent 2018
Basisschool De Vlieger,
Dendermondsesteenweg 53,9000 Gent
tel. (032) 09/228.29.77, e-mail devlieger.dir@stad.gent