Ouderraad

VOUW!

De ouderwerkgroep “Vouw” is een vergadering van ouders en teamleden die samen aan de school De Vlieger willen werken. Het is een communicatiekanaal tussen leerkrachten en ouders en ouders onderling: waar zitten we mee, waar werken we rond, wat willen we veranderen, wie is er met wat bezig, welke zijn de bezorgdheden, welke oplossingen zoeken we.
 
Zo kan er elke vergadering aan bod komen: waar is het Feestcomité mee bezig? De Mos-werking? Het team? De moedergroep? Het is niet de bedoeling elkaar te controleren, wel te informeren.
 
We kunnen per vergadering ook een actueel thema uitwerken.
Op de ouderwerkgroep komen geen individuele gevallen aanbod van leerlingen of leerkrachten.
De ouderwerkgroep probeert een stem te zijn van alle ouders. We streven naar de aanwezigheid van een ouder per klas, een teamlid per leefgroep en de directie. We benadrukken dat alle ouders welkom zijn op de ouderwerkgroep. We bekijken hoe we de allochtone ouders optimaal kunnen betrekken.
 
Samengevat: met ouderwerkgroep “Vouw” willen we de ouders nog meer bij De Vlieger betrekken om er samen met het team een nog betere school van te maken.

Je kan contact opnemen met de VOUW via devlieger.vouw@gmail.com
 

© Stad Gent 2018
Basisschool De Vlieger,
Dendermondsesteenweg 53,9000 Gent
tel. (032) 09/228.29.77, e-mail devlieger.dir@stad.gent